Πιλοτικό πρόγραμμα

To σύστημα διαλογής στην πηγή στο Δήμο Κηφισιάς θα πραγματοποιηθεί με την τοποθέτηση ειδικών κάδων (δίτροχοι χρώματος καφέ), πλησίον των λοιπών κάδων απορριμμάτων. Σε κάποιες περιοχές με μονοκατοικίες, θα δοθούν εξωτερικοί κάδοι σε κάθε νοικοκυριό για συλλογή πόρτα-πόρτα.

 

Με την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος θα διανεμηθούν στους κατοίκους των πιλοτικών περιοχών, μικροί κάδοι για τη διαλογή των υπολειμμάτων τροφών εντός των νοκοκυριών. Οι κάδοι αυτοί θα είναι μεγέθους 7lt και θα μπορούν να τοποθετηθούν πάνω στο πάγκο της κουζίνας ή δίπλα στο καλάθι των απορριμμάτων.

 

Ταυτόχρονα θα δοθούν βιοδιασπώμενες σακούλες, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

 

Το υλικό που θα συλλέγεται από τους κάδους θα οδηγείται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης του ΕΣΔΚΝΑ στα Άνω Λιόσια, για την παραγωγή υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικού.

Comments are closed.