Συμμετέχω στην Κηφισιά

Το πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται αφορά στη συλλογή υπολειμμάτων τροφών από περιοχές της Αθήνας και της Κηφισιάς. Περισσότερες πληροφορίες για τις περιοχές που επιλέχθηκαν και τον τρόπο συμμετοχής των κατοίκων θα είναι σύντομα διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος.

 

 

Δείτε επίσης:

 

  Get Adobe Flash player

Comments are closed.