Συμμετέχω στην Αθήνα

Το πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται αφορά στη συλλογή υπολειμμάτων τροφών από περιοχές της Αθήνας και της Κηφισιάς. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις περιοχές που επιλέχθηκαν και τον τρόπο συμμετοχής των κατοίκων.

Δείτε επίσης: Συχνές Ερωτήσεις

Comments are closed.