Φωτογραφίες από τη διανομή των κάδων στη Νέα Κηφισιά, Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012

Comments are closed.