Η ομάδα του ATHENS-BIOWASTE στη συνάντηση δικτύωσης του έργου Promoting ZEROWASTE (MED CAP 2007-2013)

Ο Δρ. Δημήτρης Μαλαμής εκπροσώπησε την ομάδα εργασίας του ATHENS-BIOWASTE παρουσιάζοντας το έργο στη συνάντηση δικτύωσης με έργα και φορείς που υλοποιούν δράσεις σχετικές με τη διαχείριση αποβλήτων στο πλαίσιο του έργου Promoting ZEROWASTE (MED CAP 2007-2013) την 1η Οκτωβρίου 2014 (http://www.zerowastepro.eu/events/networking-workshop-in-athens-greece).
Έργα σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων που παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο δικτύωσης

Bookmark the permalink.

Comments are closed.