Ομιλία με τίτλο “Διαχείριση Βιοαποβλήτων – Πιλοτικές Εφαρμογές και εργαλεία αποφάσεων” στο Διακρατικό Συνέδριο & Εργαστήριο με Θέμα: «Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων- οι Νέοι Στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Εργαλεία και Λύσεις»

Ο Δρ. Δημήτρης Μαλαμής εκπροσώπησε την ομάδα εργασίας του ATHENS-BIOWASTE με την ομιλία με τίτλο “Διαχείριση Βιοαποβλήτων – Πιλοτικές Εφαρμογές και εργαλεία αποφάσεων” στο Διακρατικό Συνέδριο & Εργαστήριο με Θέμα: «Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων- οι Νέοι Στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Εργαλεία και Λύσεις», Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 10678, Αθήνα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014
Ατζέντα, Πρόσκληση

Bookmark the permalink.

Comments are closed.