Φωτογραφίες από την ενημερωτική εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Κηφισιάς, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

Comments are closed.